Tietoinen Temmellys, tunne- ja tietoisuustaidot alulle

image43

Mikä Tietoinen Temmellys?

Tietoinen Temmellys on kehittämäni systeemi, jossa harjoitellaan tunne- ja tietoisuustaitoja ja näin ollen kehitetään mm. itsetuntemusta, itsehallintaa, sosiaalisia taitoja sekä hyvinvointia ylipäätään. Tietoinen Temmellys kehittää voimavaroja sekä antaa työkaluja omien asioiden prosessointiin. Oppi tapahtuu yhteisen tarinankerronnan siivittämän temmellyshetken lomassa. Emme niinkään jumppaa, vaan eläydymme mukaan tarinaan. Eläytymisen kautta harjoittelemme myös empatiaa; kykyä ymmärtää tarinassa olevien hahmojen tunteita.


Tietoinen Temmellys antaa lapsille tilaa keskustella, tunnustella ja tutkia. Avaamme yhdessä erilaisia käsitteitä, kuten "rentoutus", "tietoisuus" ja "tunteet". 


Tietoinen Temmellys -hetki pidetään sallivana sekä läsnäolevana. Nämä opit ovat sellaisia, ettei niitä voi pakottaa kenellekään,  vaan enemmänkin antaa aikaa tutkia ja tarkkailla sekä näyttää itse hyvää esimerkkiä omalla olemuksellaan. 

Mitä tarjoan kurssillani?

Yksinkertaisuutta sekä tarinan- että ilonkautta oppimista. Mitä yksinkertaisemmaksi ohjeistuksen ja toiminnan  tekee, sen helpompaa oppiminen lapselle on. Kun tekeminen tapahtuu lapselle ominaisella tavalla (tarina) pystyy siihen osallistumaan vaivattomammin. Ohjeistuksen ennakoimisella tekeminen pilkotaan lapsille ymmärrettävään muotoon. Oppiminen tapahtuu usean toiston kautta, siksi on hyvä että sisältöä ei ole liikaa tai liian toisistaan poikkeavaa. 


Tarjoan myös autenttisuutta. Tietoisen Temmellyksen ohjaaminen kysyy ohjaajalta taitoa omaan tunne- sekä tietoisuustyöskentelyyn. 

Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteena on kehittää lapsille uusia tapoja erityisesti tunne- ja tietoisuustaitojen äärelle. Ideana ei ole se, että he oppisivat heti kaiken, vaan ikään kuin käynnistää koko elämän kestävä prosessi - jo tämän tiedostaminen vähentää ohjaajan taakkaa, sillä tämä systeemi EI ole suorituskeskeinen. Mitä nuorempana näiden taitojen harjoittaminen aloitetaan, sen tasapainoisempia, sallivampia, terveempiä aikuisia lapsista kasvaa. Tai ainakin heillä on erilaisia toimintamalleja työkalupakissaan sekä hyvä itsetuntemus, mikä luo tilaa erilaisille tunteille ja niiden hyväksymiselle. Peruskoulummekin tavoite on hyvin pitkäkantoinen; se, että oppilaat voivat hyvin ja osaavat käyttää oppejaan hyödyksi ollessaan aikuisia. Rakennamme siis itseämme kohti parempaa aikuisuutta.


Yhteys mielen ja kehon välillä (ajatukset + tunteet + reagointi), tunnetaidot, tietoisuustaidot, sosiaaliset taidot sekä mm. kyky rentoutua ovat meille kaikille hyväksi. Kun kehitämme itsetuntemustamme, kehitämme väistämättä kykyä ymmärtää myös elämää ympärillämme. Tunne- ja tietoisuustaitojen harjoittamisesta uutisoidaan jatkuvasti positiiviseen sävyyn. Tämä ei yllätä minua, sillä olenhan kokenut niin oman elämäni, että useiden ja eri ikäisten asiakkaiteni kohdalla, miten näiden taitojen harjoittaminen parantaakaan elämänlaatua, vaikkeivät viekään elämän tuomia haasteita pois. Tärkeää on se, että minulla on ymmärrys siitä, mitä sisälläni tapahtuu ja sitä kautta kyky toimia tilanteen mukaan - eikä niin, että tunteeni vievät minua kuin pässiä narussa (ja jos niin välillä käy, niin nämä taidot auttavat minua hyväksymään tapahtuneen ja siirtyä eteenpäin sen kummemmin asiaan kiinni jääden). 


Näitä asioita opettaessa on tärkeää, että ilmapiiri pidetään sallivana, vaikkakin turvallisena muistaen rajat. Oppi tulee toiston kautta - ohjaajan asennotumisessa tärkeää on se ettei ohjaaja tähtää muutoksiin käden käänteessä, vaan antaa prosessille aikaa ja ymmärtää, että se jatkuu läpi elämän. Annetaan lapsille tilaa olla lapsia.

Yhteydenotto

Haluatko järjestää Tietoinen Temmellys - kurssin omalle ryhmällesi, kuten esimerkiksi koulussa, päiväkodissa tai muussa kerhotoiminnassa? 


HUOM. Järjestän aiheesta myös koulutuksia mm. kasvatusalan ammattilaisille, sekä erilaista tyhy-toimintaa.


Lähetä tarjouspyyntö/tiedustelu:
hanna@hannaharkonen.com