Tietoinen temmelys - tunnetaidot alulle

Mikä Tietoinen Temmellys?

Tietoinen Temmellys on aivan uusi konsepti, jossa kehittyy tunnetaidot, keskittyminen, sosiaalisten taitojen rakentaminen, luova liike, rauhoittuminen ja jooga. Kurssilla käytän erilaisia pedagogisia menetelmiä hahmottamista ja tuntirakenteen selkeennyttämistä varten. Voisi siis sanoa, että tämä on ikään kuin lasten mindfulnessia. 

Mitä tarjoan kurssillani?

Yksinkertaisuutta. Mitä yksinkertaisemmaksi ohjeistuksen ja toiminnan  tekee, sen helpompaa oppiminen lapselle on. Välineet, joita käytän kurssilla auttavat lasta keskittymään paremmin, sillä ne selkeennyttävät tekemistä. Asetan selkeät ja konkreettiset rajat sääntöineen. Rajat, rutiinit ja reilut säännöt tuovat turvaa, sekä osoittavat välinpitoa. Välineiden ja ohjeistuksen ennakoimisella tekeminen pilkotaan lapsille ymmärrettävään muotoon. Oppiminen tapahtuu usean toiston kautta, siksi on hyvä että sisältöä ei ole liikaa tai liian toisistaan poikkeavaa. 

Kurssin tavoitteet

Yhteys mielen ja kehon välillä, tunnetietoisuus, ilo kuulua ryhmään, jossa kaikki ovat tervetulleita sellaisina kuin ovat ja oppia syvänhengityksen sekä rauhoittumisen arvo.  Mitä nuorempana näiden taitojen harjoittaminen aloitetaan, sen tasapainoisempia, sallivampia, terveempiä aikuisia lapsista kasvaa. Tai ainakin heillä on erilaisia toimintamalleja tiedossaan. Peruskoulummekin tavoite on hyvin pitkäkantoinen: se, että oppilaat voivat hyvin ja osaavat käyttää oppejaan hyödyksi ollessaan aikuisia. Rakennamme siis itseämme kohti parempaa aikuisuutta. Hyvät ihmissuhteet, hyväksytyksi tulemisen tunne, selkeät rajat ja säännöt (= välinpito), tunteiden läpikäyminen yhdessä turvallisten aikuisten kanssa sekä sosiaalisten taitojen kehittämisen avulla luodaan hyvää pohjaa aikuisuudelle. Kurssilleni lapset saavat tulla juuri sellaisina kun ovat, niillä taidoilla mitä on ja tuntea, mitä tuntevat.

Pyydä tarjous omalle ryhmällesi

Haluatko järjestää Tietoinen Temmellys - kurssin omalle ryhmällesi (kuten esimerkiksi koulussa, päiväkodissa tai muussa kerhotoiminnassa).

Lähetä tarjouspyyntö/tiedustelu:
hanna@hannaharkonen.com